Calendari del curs

Inici de curs:

12 de setembre de 2017

Vacances:

Del 23 de desembre de 2014 al 7 de gener de 2018 (ambdós inclosos)

Del 24 de març al 2 d’abril de 2018 (ambdós inclosos)

A partir del 22 de juny de 2018

Festes locals:

21 de febrer de 2018

Dies festius de lliure disposició:

13 d’octubre de 2017

7 de desembre de 2017

30 d’abril de 2018

21 de maig de 2018

Jornada compactada:

22 de desembre de 2017 i del 8 al 22 de juny de 2018

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30 h i de 15,00 a 16,30 h per a tots els alumnes del centre. El dia 22 de desembre de 2017 i a partir del 8 de juny de 2018 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador sortiran a partir de les 14,30h dins a les 15h).