2.2 Reglament mesa de participació de les Famílies


 

Acta de la 1a Reunió de la Mesa de Participació del curs 2017/18. Reunió celebrada el dimarts 19 de setembre de 2017

 

Acta de la 2a Reunió de la Mesa de Participació del curs 2017/18. Reunió celebrada el dimarts 21 de novembre de 2017