2.2 Reglament mesa de participació de les Famílies


 

Acta de la 1a Reunió de la Mesa de Participació del curs 2017/18. Reunió celebrada el dimarts 19 de setembre de 2017

 

Acta de la 2a Reunió de la Mesa de Participació del curs 2017/18. Reunió celebrada el dimarts 21 de novembre de 2017

Acta de la 3a Reunió de la Mesa de Participació del curs 2017/18. Reunió celebrada el dimarts 16 de gener de 2018

Acta de la 4a Reunió de la Mesa de Participació del curs 2017/18. Reunió celebrada el dimarts 6 de març de 2018

Acta de la 5a Reunió de la Mesa de Participació del curs 2017/18. Reunió celebrada el Dimarts 24 d’abril  de 2018