Consell escolar

Aquesta són els membres del nostre Consell escolar.
FRANCESC SANS SOLÉ Director
SRA. MERITXELL OLIVÉ Cap d’estudis
SRA.CRISTINA SATUÉ VALLVÉ Representant Ajuntament
SR. NOEMÍ BALLART CARRERAS Representant sector professors
SRA. PILI GUINART PRADES Representant sector professors
SR. MANEL SALES CARDA Representant sector professors
SRA. ISABEL RUFÍ BRAVO Representant sector professors
SRA. LAURA RUFÍ BRAVO Representant sector professors
SRA. MONTSE OUTEDA Representant sector professors
SRA. CANDELARIA SABIO RODRÍGUEZ Representant sector pares
SRA. ROSER SÁNCHEZ EGEA Representant sector pares
SRA. MIRIAM ESPEJO ARIZA Representant sector pares
SRA. M.ÀNGELES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Representant sector pares
SRA.RAQUEL CAÑESTRO CANTO Representant sector pares
SRA. PILAR EMILIA BERTOLÍN JARQUE Representant sector pares
SRA. BELÉN MAYOR LÓPEZ Representant AMPA
SRA. MARISOL DEL POZO GONZÁLEZ Representant sector PAS
SRA. ANA LLANSÀ PEDRET Secretària