Aquest curs tenim personal nou a l’escola:

  • Bernat: Tutor de P-3
  • Núria Muñoz: Mestra d’AEE ( el curs passat va estar un temps a 3r)
  • Emili Muñoz: Oficial de serveis (dimarts, dimecres i dijous)