Consell escolar

El Consell Escolar de la ZER del Solsonès està constituït per:organitzacio1

  • La Directora de la ZER, que en serà la presidenta
  • La Cap d’Estudis de la ZER
  • Els directors/es de les escoles de la ZER
  • Un representant del pares i mares de cada escola
  • Un regidor/a o representant dels ajuntaments de cada municipi
  • El secretari de l’Equip Directiu, que actua de secretari amb veu i sense vot

Consell Escolar de la ZER del Solsonès, constituït en data 23-01-2013

SRA MARIA JOSEP PALAU I GALLETERO, Presidenta del Consell Escolar de la ZER del Solsonès

SRA. MARTA TRAVESET I VILA, Cap d’Estudis de la ZER del Solsonès

SR. CÉSAR BURGUÉS LLURDA, Secretari de la ZER del Solsonès i representant del Claustre de l’escola de Lladurs.


SRA. ÀNGELA OLLÉ I COTS, Representant del Claustre de l’escola Aiguadora.

SRA. MÒNICA SERRA I RODIL, Representant dels pares i mares de l’escola Aiguadora.

SRA. RAMONA ROSAS I CREU, Representant de l’Ajuntament de Navès.


SRA CARME VENDRELL I PARERA, Representant del Claustre de l’escola d’Ardèvol.

SRA. M. AGUSTINA NAVALÓN I MARTÍNEZ, Representant dels pares i mares de l’escola d’Ardèvol.

SR. MIQUEL OLINA QUEROL. Representant de l’Ajuntament de Pinós.


SR. JOAN R. MAGRÍ CAVERO, Representant del Claustre de l’escola de La Coma.

SRA.ANNA GUÀRDIA I VALLE, Representant dels pares i mares de l’escola de La Coma.

SRA. MONTSERRAT RIU I CANUDAS, Representant de l’Ajuntament de La Coma.


SR. MANEL ARIZA I BOSCH, Representant del Claustre de l’escola de Freixinet.

SRA. SÍLVIA SOLER I TORRES, Representant dels pares i mares de l’escola de Freixinet.

SRA. IMMACULADA PUJOL I CASANOVAS, Representant de l’Ajuntament de Riner.


SRA. NOELIA SOSA I BERMÚDEZ, Representant dels pares i mares de l’escola de Lladurs

SRA. ÀNGELS SALA I ORRIT, Representant de l’Ajuntament de Lladurs.


SRA. MARTA BARRERA I VILÀ, Representant del Claustre de l’escola de Llobera

SRA. M. ÀNGELS ESTEBAN I CAELLES. Representant dels pares i mares de l’escola de Llobera

SR. JOSEP COLELL I SOLÉ, Representant de l’Ajuntament de Llobera.


SR. RAMON SEGUÉS I COROMINES, Representant del Claustre de l’escola de Sant Climenç

SRA. RAQUEL MALDONADO I LORENZO, Representant dels pares i mares de l’escola de Sant Climenç

SRA. SÍLVIA CASALS I VILA, Representant de l’Ajuntament de Pinell.


SRA. MAITE BERINGUES I RODRÍGUEZ, Metra d’Educació Infantil de l’escola de Lladurs. Representant del Claustre de la ZER del Solsonès.