AEE ZER El Montsec

L’Associació Esportiva Escolar ZER El Montsec es va constituir l’any 2010 que la ZER El Montsec va entrar a formar part del programa Pla Català de l’Esport a l’Escola.

Els objectius del Pla Català d’Esport a l’Escola i en concret de les Associacions Esportives són:

  • Fomentar la participació dels alumnes a les activitats físiques esportives fora d’horari lectiu.
  • Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat.
  • Potenciar la funció integradora i de cohesió social de les activitats físiques esportives.
  • Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors dels nostres alumnes.
  • Fomentar la pràctica regular de l’activitat físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixen a un millor benestar.
  • Formar a joves en valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la gestió de les AEE.

ACTIVITATS DEL CURS 2019 – 2020

ÀGER Multiesports Dilluns 17h a 18h
Futbol Dijous 17h a 18h
Natació Divendres 18,15h a 19h
TARTAREU Iniciació al ball Dimarts 19:30h a 20:15h
LES AVELLANES Escalada esportiva i jocs populars Dijous 17h a 18,15h
OS DE BALAGUER

Patinatge Dimarts 17h a 18’15h
Hip Hop Dimecres 17h a 18,15h
Pàdel Divendres 17’15h a 19’15h
GERB Patinatge Dijous 17h a 18h
Dansa / Hip Hop Divendres 17h a 18h

DISSABTES d’ESPORT

L’AEE ZER EL MONTSEC conjuntament amb el CONSELL ESPORTIU DE LA NOGUERA organitza durant tot el curs els “Dissabtes d’Esport”, cada dissabte al matí, en horari d’11h a 13h, als següents pobles de la ZER:

Os de Balaguer Programació d’activitats OS DE BALAGUER
Gerb Programació d’activitats GERB
Àger Programació d’activitats ÀGER