Història

L’Institut de Cervelló està situat al barri de Can Esteve. Va néixer el curs 2007-08 amb un grup de professors i professores  provinent de l’Institut Vall d’Arús de Vallirana i una cinquantena d’alumnes de l’escola de primària Santa Maria de Cervelló.

Des del seu origen ha estat un centre únicament d’ESO i amb aularis prefabricats. Per tant, està ubicat en un espai d’equipament públic provisional  fins a la construcció de l’edifici. Aquest caràcter de provisionalitat del centre fa que les característiques hagin sigut canviants al llarg dels cursos. Això ha implicat un continu creixement d’aularis prefabricats, noves ubicacions d’espais comuns i específiques, noves instal·lacions elèctriques, d’aigua, internet, telèfon,… fins arribar a la situació actual.

Es va iniciar el projecte amb 3 aularis, i a l’actualitat en tenim 9, comportant una ampliació de l’espai exterior cedit i condicionat per l’Ajuntament de Cervelló.

Durant aquests anys, hi ha  hagut 3 canvis de nom de l’institut. La seva denominació original va ser SES de Cervelló (Secció d’Educació Secundària), i després va passar al nom de Secció d’Institut de Cervelló, fins arribar a l’actual,  Institut de Cervelló.

Això significa que el nostre centre ha experimentat un creixement significatiu, al llarg de la seva existència en tots els aspectes. Augmentant el número d’alumnes, sent a l’actualitat un centre de 4-4-3-3 línies amb un total de 325 alumnes en aquest curs. A conseqüència també ha augmentat la plantilla, sent un total de 38 professors-es en el curs 2019-2020.