Qui som?

L’Institut de Cervelló treballa des de fa més de deu anys en l’educació del jovent de Cervelló. Des del seu inici ha impartit els estudis d’ESO.

Som un centre  públic, laic, no sexista, obert i integrador, que proporciona una educació de qualitat, en un entorn pedagògic innovador i col·laborador, que desenvolupa la cultura dels valors: compromís, respecte, esforç, treball en equip i control d’emocions. Tots ells com a eixos fonamentals de tot el projecte educatiu del programa “Un món ple de valors”.

Partint del context cultural i respectant el dret a l’educació, la comunitat educativa de l’Institut de Cervelló, fa una clara aposta per una educació integral de l’alumnat que li permet integrar-se amb eficiència i de manera més completa possible en la societat actual.

Es creu i es desenvolupa, com a ens característic del centre, un programa de participació de l’alumnat en la vida del centre. Sota un procés democràtic i compromès amb els valors i ideals regits per la normativa.

Un compromís públic vers l’educació dels joves de Cervelló que permet fer de l’Institut de Cervelló, un espai permanent per a aprendre a conèixer, a fer, aprendre a ser i aprendre a conviure.

L’Equip Directiu