Concurs DISSENY LOGO AMPA INSTITUT JOAN SOLA

 1. Objecte del Concurs

L’AMPA del Institut Joan Solà, posa a concurs el logotip de l’AMPA . Aquest logotip  servirá per acompanyar els comunicats, web, newsletter que pugui realitzar i difondre l’AMPA.

 

 1. Tipus de Concurs

El present concurs es desenvoluparà en dues fases:

 • Una primera fase en la que un Jurat (la composició del mateix es descriu més endavant) realitzarà una preselecció de fins a cinc candidats finals.
 • En una segona fase, el Jurat triará per unaminitat el guanyador/a del concurs.

 

 1. Organitzador del Concurs

El promotor d’aquest concurs és l’AMPA del Institut Joan Solà.

La correspondència, de tot tipus, referida a aquest concurs es mantindrà mitjançant correu electrònic a l’adreça: ampainstitut.torrefarrera@gmail.com

Fins el dia 6 d’abril s’atendran les consultes plantejades pels concursants que serán formulades sempre per escrit i a través de l’adreça de correu electrònic, incloent en l’assumpte del missatge “consulta logo AMPA”.

 

 1. Concursants

Podrà participar en el concurs qualsevol persona que estigui vinculada a l’Institut: pares, mares, alumnes, professors/es, personal d’administració i serveis.

No podrán participar en el concurs els membres del jurat.

 

 1. 5. Terminis

El període de presentació s’inicià el dia 1 de març de 2019 a les 09:00h i la data máxima per la presentació de propostes seran les 14:45h del dia 10 de maig de 2019.

 

 1. Presentació de les propostes

Les propostes es presentaran en format imprès i amb una mida DIN A5.

Cada concursant podrà presentar una única proposta de logotip que es presentarà dins d’un sobre la secretaria del centre i seguint els formats de documentació que es detallen en l’apartat 7 d’aquestes bases.

Les propostes hauran de tenir entrada abans de la data i hora de tancament fixades en l’apartat 5 d’aquestes bases. Finalitzat aquest termini, la Secretaria aixecarà l’acta de recepció en la que es consignarà el nombre de treballs rebuts. Aquesta acta serà publicada en la web l’AMPA del Institut Joan Solà:

http://ampajoansola.cat/

Qualsevol proposta presentada fora de termini, serà exclosa del concurs.

 

 1. Documentació a presentar pels concursants

El logotip proposat a concurs s’haurà de presentar en color i en format imprès DINA5. En la part del darrera del logotip caldrà escriure el pseudònim del participant. El logo anirà acompanyat d’un petit sobre tancat on, a dins, hi haurà un paper amb el pseudònim associat al nom i cognoms del participant. Tant el logo com el petit sobre es tancaran en un sobre amb el pseudònim escrit a la part del remitent.

 

 1. Gestor del Concurs

El responsable de la gestió del concurs serà la Junta de l’AMPA, la qual es comprometrà a mantenir la confidencialitat de les dades rebudes, així com vetllar per la integritat de la realització del concurs.

 

 1. 9. Jurat

El jurat que decidirà els finalistes estarà composat per:

Directora de l’Institut.

President de la Junta de l’AMPA

Cap d’estudis del Institut.

Professor/a  de Art.

Membre de l’AMPA

Membre de l’AMPA

 

10.Criteris de Valoració

El jurat valorarà, entre altres, els següents aspectes:

 • Identificació de la proposta amb l’AMPA del Institut Joan Solà
 • Disseny innovador i creatiu.
 • Adaptabilitat a qualsevol suport de difusió de la documentació de l’AMPA i el Institut
 • Tot i que poden tenir presència qualsevol color, han de predominar els colors Corporatius de  l’Institut Joan Solà
 • La forma del logo podrà ser lliure.
 • L’eslògan “Inspirats en TU” (on el “TU” es refereix a tota la comunitat del Institut Joan Solà) ha de servir com a font d’inspiració.

 

 1. Veredicte

El jurat disposarà des del 10 de maig de 2019 fins al 24 de maig de 2019 per determinar els 5 finalistes.

El 24 de maig de 2019 s’anunciaran els 5 finalistes.

La votació final es produirà durant el matí del dia 9 de juny i durant la festa de l’AMPA, es proclamarà el guanyador/a del concurs.

 

 1. Premi

S’atorgarà un premi consistent en un ipad  per a la proposta guanyadora. El logotip premiat apareixerà a totes les comunicacions que realitzi l’Escola.

A més s’estableixen quatre premis accesit pels finalistes consistents en un MP4.

El jurat podrà declarar desert el concurs en el cas que cap de les propostes presentades resultin suficientment satisfactòries pels objectius del concurs.

 

13.Propietat intel·lectual

L’acceptació d’aquest premi per part del/de la guanyador/a del concurs, porta aparellada la cessió dels drets d’explotació, reproducció en qualsevol suport o mitjà, i de la propietat intel·lectual, amb caràcter d’exclusivitat i durant un temps indefinit a favor de l’AMPA del Institut Joan Solà.

 

14.Condicions de Participació

La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i el resultat será inapel·lable.

 

 1. El logotip actual és

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>