Consell escolar

És l’òrgan de decisió i debat del centre educatiu. Està compost per representants dels adolescents, del personal docent, d’administració i serveis, de l’AFA, de les famílies i un representant de l’Ajuntament.

Els representants dels adolescents, famílies i docents surten elegits per votació.

Les seves funcions són entre altres:

  • Aprovar el pressupost i el balanç anual.
  • Aprovar la planificació general del centre (PGA).
  • Aprovar el projecte educatiu del centre (PEC).
  • Aprovar les sortides i colònies.
  • Aprovar les activitats complementàries.
  • Aprovar l’horari dels alumnes.

Tots ells estan a la vostra disposició per si teniu alguna cosa a proposar, comentar o millorar de l’institut.

Representants de l’equip directiu

Dolors Gordó
Mercè Jordana
Guillem Vendranas

Representants de l’alumnat

Natàlia Franco (2)
Aitana Àlvarez (1)

Representant de l’AFA (Associació de Famílies)

Marta Llançó

Representants de les famílies

Mònica Cuesta (2)
Mònica Bernadich (1)

Representants dels docents

Noemí Arribas (2)
Eva Cruz (2)
Dimas Garcia (1)
Berta Planes (1)
Pau Reguant (1)

Representant del PAS (Personal d’Administració i Serveis)

Josep Malagarriga

Representant de l’Ajuntament de Manresa

Mercè Rosich

(2) elegits curs 17-18
(1) elegits curs 18-19