L’institut

Centre públic d’educació secundària obligatòria