Mehr als eine Reise nach Kleinmachnow!

Hast du Lust?

Reunió amb les famílies de 2n, 3r i 4t d’ESO interessades en l’intercanvi lingüístic-cultural

Kleinmachnow 1r pagament

“Esta boca es mía”

VÍDEO-COLLAGE

Aquest és el resultat del treball de l’alumnat de 3r ESO. A Visual i Plàstica, cadascú d’ells escollia una frase d’una cançó triada pel professor de Castellà Jose Madueño “Esta boca es mía” i, conjuntament, amb l’àrea de Visual i Plàstica hem treballat cadascuna de les frases escollides amb la tècnica del COLLAGE.