Eixos del projecte

Com ho fem

Acompanyament emocional

L’acompanyament emocional de l’alumnat des de la seva entrada al centre i durant tota l’etapa, amb la presència de l’adult facilitador.

 

Alumnat fent un joc cooperatiu

Processos d’educació inclusiva

La inclusió en el seu sentit més ampli per garantir la igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat.

Grup d'alumnes fent una creació de treball globalitzat

Enfocament globalitzat de l’aprenentatge

L’enfocament globalitzat de l’aprenentatge, amb les metodologies que hi són coherents, i el foment de la creativitat.

 


Els 10 eixos del nostre projecte

El nostre objectiu és crear les condicions idònies perquè els nois i les noies assoleixin els aprenentatges necessaris per al seu desenvolupament. Per això:

 • Posem l’alumnat al centre del procés d’aprenentatge.
 • Creiem en la naturalesa social de l’aprenentatge.
 • Impulsem un aprenentatge inclusiu, sensible a les diferències individuals i potenciador de la igualtat d’oportunitats.
 • Vetllem per un clima de convivència adequat i respectuós que afavoreixi l’aprenentatge.
 • Promovem l’aprenentatge autònom.
 • Fomentem el treball cooperatiu en grups naturals d’aprenentatge entre iguals.
 • Prioritzem les àrees instrumentals per garantir l’assoliment de les competències bàsiques.
 • Utilitzem l’aprenentatge globalitzat per reunir diferents àmbits curriculars i les competències digital, personal i social.
 • Potenciem la creativitat i l’expressió a través de l’emoció i el plaer.
 • Oferim orientació educativa continuada en tots els cursos mitjançant el pla d’acció tutorial.

L’atenció personalitzada

 • Establim vincles: tots som tutors/es
 • Respectem la diversitat de ritmes: grups heterogenis
 • Codocència, desdoblament, suports específics a l’aula
 • Atenem la individualitat en les maneres d’aprendre: Pla personal d’aprenentatge i treball
 • Fomentem la consciència en l’aprenentatge: l’avaluació
 • Vetllem per l’orientació des de 1r d’ESO

Recursos i suports

 • Treballem en grup de manera cooperativa
 • Fem ús de les noves tecnologies: dispositiu digital personal
 • Treballem les competències bàsiques
 • Fomentem la globalització dels aprenentatges
 • Oferim moments de creació i expressió
 • Adeqüem els espais d’acord amb la metodologia plantejada

La comunitat educativa

 • Mantenim consciència de l’ús responsable dels materials i dels espais
 • Impliquem les famílies en el procés
 • Mantenim contacte amb els centres de primària
 • Fem xarxa

L’inici de curs

 • Acollida: període adaptació, coneixement i vinculació
 • Material
  • Socialitzat a l’aula
  • Dispositiu digital per TG com a una eina educativa més
 • Comunicació família escola
  • Reunions (seguiment, avaluació)
  • Entrevistes (quan s’escaigui)

Les sortides

 • Camps d’aprenentatge / Colònies
 • Sortides als espais educatius de l’entorn
 • Sortides a la natura
 • Sortides vinculades als àmbits
 • Intercanvis lingüístics