CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE MATERIAL, LLIBRES I ACTIVITATS DE L’AJUNTAMENT DE VIC 20/21

L’Ajuntament de Vic, a través del Consell Comarcal  d’Osona ha obert una nova convocatòria de beques per a material escolar, llibres de text i/o digitals, material informàtic, i activitats esportives o lúdiques oberta a totes les famílies amb fills escolaritzats en ensenyaments obligatoris a les escoles i instituts de Vic pel curs 2020/21

La quantia de les beques concedides dependrà del nivell d’ingressos que acreditarà cada família i en cap cas representarà la totalitat de la despesa de manera que la família haurà de fer el copagament de la part no becada. No es percebrà l’ajuda si no s’ha efectuat abans aquest copagament.
La sol·licitud de la beca s’ha de fer de forma telemàtica.

RENOVACIÓ DE BECA, Si ja vas sol·licitar la beca el curs passat.

Heu de fer una renovació de beca. Heu d’haver rebut a través del correu electrònic, un enllaç per tal de demanar la renovació de l’ajut. Si la situació familiar no ha canviat, no cal presentar cap documentació.

Cal signar la sol·licitud de renovació. Si ho feu amb el mòbil, es fa amb el dit.

La data límit per a la renovació de la sol·licitud és el dia 15 de juny de 2020

NOVA SOL·LICITUD: Si no vas sol·licitar la beca el curs passat

Us adjuntem un document en format pdf (editable) que us heu de descarregar i omplir AQUÍ

Ens l’heu de fer arribar escanejat o fotografiat al correu del centre laplana65@gmail.com, Juntament amb la sol·licitud heu d’afegir la documentació següent:

  • DNI(NIE/Passaport del sol·licitant i de l’alumne
  • Documentació relativa a ingressos no contributius: pensions, lloguers…

Cal signar digitalment la sol·licitud. A l’enllaç
https://www.ccosona.cat/images/educacio/curs_20-21/VIDEO_TUTORIAL_PDF-2020-05-26-22-08-16.mp4  Trobareu un vídeo explicatiu de com signar un pdf.
També explica com fer-ho el word explicatiu que us adjuntem AQUÍ

La data límit per a tramitar una nova sol·licitud és el dia 30 de juny de 2020