editat i proves

 • Vídeo de sortides i activitats Prezzi (Quim)
 • Ruta de l’exili
 • altres

Ruta literària de Víctor Català a L’Escala amb l’alumnat de 2n de Batxillerat, el 5 de novembre.

El 30 d’octubre els alumnes de 1r de Batxillerat van anar a Rasos de Peguera, una llarga caminada per gaudir dels paisatges i cohesionar el grup.

L’escriptora catalana Maite Carranza ha fet una xerrada per als alumnes de 1r batxillerat. L’autora els ha explicat en què es va inspirar a l’hora d’escriure la novel·la juvenil “Paraules emmetzinades” i com la va anar redactant. Els alumnes han valorat molt positivament l’experiència ja que, a més, han pogut conversar amb l’autora una bona estona!

Els alumnes de 1er i 2n de batxillerat de l’assignatura de llatí i història de l’art, van visitar passat el dijous 13 de febrer el museu d’història de Barcelona. Van conèixer de primera mà les restes arqueològiques de la Barcino romana. La sortida es va completar amb la visita al MNAC. El recorregut va estar centrat en les obres que formen part del temari de selectivitat.

 

Sessió titulada Elevator Pitch a 1r de batchillerat, per millorar les tècniques de comunicació oral, a càrrec de CREACCIÓ (l’agència d’emprenedoria, innovació i coneixement per al desenvolupament socioeconòmic d’Osona)

El discurs de l’ascensor (elevator pitch) és un discurs per presentar un projecte o emprenedoria per persuadir qualsevol possible client, accionista o inversor, en el temps que dura un viatge en ascensor, habitualment entre 45 segons i 1 minut. Es tracta d’una eina fonamental i un bon exemple de com adaptar-se a l’món vertiginós en què vivim.

5 Consulta de resultats

Resultats que es publicaran:

1.Llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional

Sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació assignada Si la sol·licitud no s’ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació al mateix centre.

ACTUALITZACIÓ 29 de maig de 2020

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera
petició amb el barem provisional a 29/05/2020:

AQUÍ

2.Llistes amb la puntuació definitiva numerades

ACTUALITZACIÓ 9 de juny de 2020

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre en primera petició, amb el barem, resoltes les reclamacions a 09/06/2020

AQUÍ

ACTUALITZACIÓ 11 de juny de 2020

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ORDENADA DEFINITIVA 11/06/2020

AQUÍ

3.Sorteig públic del número de desempat

Número a partir d el qual s’ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació

4.Llistes definitives ordenades segons el número de desempat.

5.Llistes amb l’assignació de places i llistes d’espera

Alumnes assignats al centre i llistes d’espera

ACTUALITZACIÓ 7 de juliol de 2020

Publicació de la llista definitiva dels alumnes assignats a l’Institut La Plana

AQUÍ

ACTUALITZACIÓ 7 de juliol de 2020

Publicació de la llista definitiva d’assignacions de centre als alumnes preinscrits a l’Institut La Plana

AQUÍ

ACTUALITZACIÓ 7 de juliol de 2020

Publicació de la llista d’espera del Centre

AQUÏ

ACTUALITZACIÓ 7 de juliol de 2020

Publicació de la oferta definitiva de places a l’Ins La Plana

AQUÍ

 

4 Documentació

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

 • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i còpia del DNI/NIE/PASSAPORT de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet)
 • Original i còpia del DNI/NIE/PASSPORT de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI/NIE/PASSAPORT tot i ser menor de 14 anys.

DOCUMENTACIÓ BAREMS

 • PER ACREDITAR PROXIMITAT DOMICILI: DNI/NIE del sol·licitant o volant de convivència (padró)
 • PER ACREDITAR PROXIMITAT LLOC DE TREBALL: Certificat de l’empresa.
 • PER ACREDITAR LA RENDA: Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • PER ACREDITAR DISCAPACITAT: certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició o document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa.
 • PER ACREDITAR FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL: títol de família nombrosa o monoparental

 

MÉS INFORMACIÓ: documentació requerida detallada

3 b) Via presencial

De manera excepcional, per als casos en què la família no pugui fer el tràmit telemàticament de presentació de sol·licitud, aquesta es podrà presentar presencialment al centre.

PETICIÓ DE CITA PRÈVIA A TRAVÉS DE:

 • Aplicatiu del Departament d’Educació, o
 • CORREU ELECTRÒNIC : a8062870@xtec.cat o
 • TELÈFON DEL CENTRE:  938834851

IMPORTANT S’ha de portar  aquesta sol·licitud contestada, si és possible

Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA Aquí

COM ES FARÀ L’ATENCIÓ PRESENCIAL?

 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona)
 • Heu d’enviar, si és possible, tota la documentació escanejada o fotografiada al correu del centre: a8062870@xtec.cat o, com a mínim preparada, i la sol·licitud emplenada des de casa.
 • Convé que portin el seu propi bolígraf
 • Els recomanem portar mascareta i guants
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
 • Seguiu les indicacions i itineraris marcats

AJUDA

CENTRES DE PROCEDÈNCIA I ELS SEUS CODIS

08057102    Escola Andersen

08031009    Escola Doctor Joaquim Salarich

08057096    Escola Guillem de Mont-rodon

08067818    Escola La Sínia

08030819    Escola Sentfores

08069499    Escola Vic-centre

08030947    Escorial

08030960    FEDAC-Vic

08031022    Institut de Vic

08031034    Institut Jaume Callís

08062870    Institut La Plana

08073788    La Font

08015201    L’Estel

08030911    Sagrat Cor de Jesús

08030959    Sant Miquel dels Sants

08030881    Santa Caterina de Siena

3 a) Via telemàtica

TRAMITACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS  del 19 al 22 de maig

Cal utilitzar de manera general la sol·licitud amb suport informàtic. S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil.

 • OMPLIR LA SOL·LICITUD A:           http://queestudiar.gencat.cat/
 • GENERAR RESGUARD PREINSCRIPCIÓ
 • ENVIAR EL RESGUARD DE PREINSCRIPCIÓ I LA DOCUMENTACIÓ NO VALIDADA I ESCANEJADA A     a8062870@xtec.cat (especificant clarament el nom de l’alumne/a)

La sol·licitud només es considera presentada quan, després d’omplir tot el formulari, s’executa l’opció “enviament” des de l’última pantalla i s’obté el resguard de la sol·licitud i aquest s’envia, juntament amb la documentació acreditativa escanejada o fotografiada, per correu electrònic a l’adreça electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

El centre respondrà al correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.

Una vegada formulada la sol·licitud, aquesta es pot modificar (sempre dintre del període de presentació de sol·licitud) per modificar els criteris de prioritat o l’ordre dels centres sol·licitats. Modificades les dades, s’obté un nou resguard de la sol·licitud, que caldrà enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció (especificar en l’assumpte que es tracta d’una modificació de la sol·licitud). En el cas que es canviï el centre demanat en primera opció, caldrà enviar novament la documentació escanejada o fotografiada i enviar un correu electrònic a la bústia oficial del centre en què s’havia presentat la sol·licitud original indicant que s’ha optat anul·lar la sol·licitud. La darrera modificació és la que és considera vàlida.

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA     aquÍ 

 

AJUDA

 

CENTRES DE PROCEDÈNCIA I ELS SEUS CODIS

08057102    Escola Andersen

08031009    Escola Doctor Joaquim Salarich

08057096    Escola Guillem de Mont-rodon

08067818    Escola La Sínia

08030819    Escola Sentfores

08069499    Escola Vic-centre

08030947    Escorial

08030960    FEDAC-Vic

08031022    Institut de Vic

08031034    Institut Jaume Callís

08062870    Institut La Plana

08073788    La Font

08015201    L’Estel

08030911    Sagrat Cor de Jesús

08030959    Sant Miquel dels Sants

08030881    Santa Caterina de Siena