editat i proves

 • Vídeo de sortides i activitats Prezzi (Quim)
 • Ruta de l’exili
 • altres

Ruta literària de Víctor Català a L’Escala amb l’alumnat de 2n de Batxillerat, el 5 de novembre.

El 30 d’octubre els alumnes de 1r de Batxillerat van anar a Rasos de Peguera, una llarga caminada per gaudir dels paisatges i cohesionar el grup.

L’escriptora catalana Maite Carranza ha fet una xerrada per als alumnes de 1r batxillerat. L’autora els ha explicat en què es va inspirar a l’hora d’escriure la novel·la juvenil “Paraules emmetzinades” i com la va anar redactant. Els alumnes han valorat molt positivament l’experiència ja que, a més, han pogut conversar amb l’autora una bona estona!

Els alumnes de 1er i 2n de batxillerat de l’assignatura de llatí i història de l’art, van visitar passat el dijous 13 de febrer el museu d’història de Barcelona. Van conèixer de primera mà les restes arqueològiques de la Barcino romana. La sortida es va completar amb la visita al MNAC. El recorregut va estar centrat en les obres que formen part del temari de selectivitat.

 

Sessió titulada Elevator Pitch a 1r de batchillerat, per millorar les tècniques de comunicació oral, a càrrec de CREACCIÓ (l’agència d’emprenedoria, innovació i coneixement per al desenvolupament socioeconòmic d’Osona)

El discurs de l’ascensor (elevator pitch) és un discurs per presentar un projecte o emprenedoria per persuadir qualsevol possible client, accionista o inversor, en el temps que dura un viatge en ascensor, habitualment entre 45 segons i 1 minut. Es tracta d’una eina fonamental i un bon exemple de com adaptar-se a l’món vertiginós en què vivim.

5 Consulta de resultats

Resultats que es publicaran:

1.Llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional

Sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació assignada Si la sol·licitud no s’ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació al mateix centre.

2.Llistes amb la puntuació definitiva numerades

3.Sorteig públic del número de desempat

Número a partir d el qual s’ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació

4.Llistes definitives ordenades segons el número de desempat.

5.Llistes amb l’assignació de places i llistes d’espera

Alumnes assignats al centre i llistes d’espera

4 Documentació

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

 • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i còpia del DNI/NIE/PASSAPORT de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet)
 • Original i còpia del DNI/NIE/PASSPORT de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI/NIE/PASSAPORT tot i ser menor de 14 anys.

DOCUMENTACIÓ BAREMS

 • PER ACREDITAR PROXIMITAT DOMICILI: DNI/NIE del sol·licitant o volant de convivència (padró)
 • PER ACREDITAR PROXIMITAT LLOC DE TREBALL: Certificat de l’empresa.
 • PER ACREDITAR LA RENDA: Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • PER ACREDITAR DISCAPACITAT: certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició o document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa.
 • PER ACREDITAR FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL: títol de família nombrosa o monoparental

 

MÉS INFORMACIÓ: documentació requerida detallada