Llibre de text de Filosofia i Ciutadania 1 BAT

LLIBRE DE TEXT DE FILOSOFIA DE PRIMER DE BATXILLERAT

Informem als alumnes de primer de Batxillerat que, durant aquest curs escolar 2018-19 a la matèria de “Filosofia i Ciutadania” s’utilitzarà el següent llibre de text:

FLB FILOSOFIA  Editorial Vicens Vives ISBN 978-84-682-3203-4