RECUPERACIONS

 

Les instruccions  per recuperar els mòduls dels cicles mitjà i superior de comerç hi són publicats en el corresponent resum de cada mòdul.

Qualsevol canvi o calendari d’exàmens es publicarà en el moment oportú.