Normes i funcionament

En aquest espai properament estaran disponibles les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC).

Les nostres NOFC aplegaran el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que s’hi adoptin per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius del nostre Projecte Educatiu i en la Programació General Anual del centre per a cada curs.