Organigrama i equip docent

 • Directora: M.Àngels Claramunt Armengau
 • Secretaria: Sara Cabello Ochoa
 • Cap d’Estudis: Anna Fondevila Delgado
 • Coordinadora Pedagògica: Mireia Rey Guirro

Equip docent curs 2019-2020:

Àmbit lingüístic

 • Carme Agustí Guiu
 • Maria Pilar Alcalà Espuñes
 • Maria Casañé Rodríguez
 • M. Àngels Claramunt Armengau
 • Maria Pilar Gràcia Larruy
 • Isabel Olmedo Cortezon

Àmbit matemàtic

 • Maria Carmen Panadés Cardo
 • Mireia Rey Guirro

Àmbit cientifico-tecnològic

 • Fernando Alonso Fortón
 • Noemí Altisent Miralles
 • Sara Cabello Ochoa
 • Carles Santolaria Capdevila

Àmbit social

 • Gemma Culleré Salvia

Àmbit artístic

 • Montse Remacha Selva
 • Ònia Tomàs Vives

Àmbit de l’educació física

 • Josep Ramon Medrano Candel

Orientació educativa

 • Anna Fondevila Delgado

Equip docent curs 2018-2019:

Àmbit lingüístic

 • Carme Agustí Guiu
 • Maria Pilar Alcalà Espuñes
 • Sheila Bademunt Quesada
 • Àngels Claramunt Armengau
 • Anna Fondevila Delgado

Àmbit matemàtic

  • Fernando Alonso Fortón
  • Mireia Rey Guirro

Àmbit cientifico-tecnològic

 • Fernando Alonso Fortón
 • Sara Cabello Ochoa
 • Assumpta Latorre Tugues
 • Carles Santolaria

Àmbit social

 • Gemma Culleré Salvia

Àmbit artístic

 • Sara Cabello Ochoa
 • Assumpta Latorre Tugues

Àmbit de l’educació física

 • Josep Ramon Medrano Candel

Equip docent curs 2017-2018:

 • Direcció i àmbit lingüístic: M.Àngels Claramunt Armengau
 • Secretaria i àmbit d’educació física i orientació educativa: Anna Fondevila Delgado
 • Àmbit de llengües estrangeres: Sheila Bademunt Quesada
 • Àmbit matemàtic: Mireia Rey Guirro
 • Àmbit científic i d’educació musical: Assumpta Latorre
 • Àmbit de ciències socials: Cesc Clavera Riera
 • Àmbit tecnològic i d’educació visual i plàstica: Sara Cabello Ochoa

Aquí ens podeu veure tots junts el dia de la nostra presentació a les famílies de l’Institut en la seva estrena el curs 2017-2018.