Reunions informatives amb les famílies de 2n d’ESO

14 de setembre a les 17 h.
2n d’ESO