Estat d’alarma pròrrogues: 1a fins 11 d’abril, 2ona fins 26 d’abril i 3a fins 9 de maig

El Congrés ha autoritzat a l’executiu central:  la primera pròrroga de l’estat d’alarma fins 11 d’abril, una segona pròrroga fins 26 d’abril  i una tercera pròrroga fins el 9 de maig.

Durant la seva vigència queda limitada la lliure circulació de persones a casos d’activitats essencials.

Així mateix, queda suspesa l’activitat lectiva presencial a tots els centres educatius.

No obstant, s’està aprofitant l’organització i els recursos digitals disponibles a l’institut per continuar el procés d’ensenyament, encara que amb limitacions.