Programa de reutilització de llibres de text de l’AMPA

L’alumnat d’ESO pot presentar la sol·licitud de participació en el programa de reutilització de llibres de text pel proper curs 19-20 fins el 5 de juliol i l’alumnat de batxillerat fins el proper dia 10 de juliol.

És urgent que l’alumnat que no hagi retornat els llibres de text del curs passat ho faci de manera immediata. No retornar-los suposa penalització econòmica.

Passeu per la secretaria del centre per fer les gestions pertinents.