Inscripció al servei del menjador curs 21-22

Per tal de formalitzar la inscripció dels usuaris al servei de menjador pel curs 2021/22, els demanem que ens retornin omplert i signat el document adjunt al correu del consell  ccuberes@pallarsjussa.cat abans del 6 de setembre de 2021. En cas de no poder signar el document, l’enviament per correu electrònic del document servirà com autorització per efectuar el cobrament del rebuts.

Igualment, els informem sobre algunes de les condicions del servei:

Forma de pagament:

  • El cobrament del servei per domiciliació bancària es realitzarà entre el 10 i 15 de cada mes posterior al servei. El cost del menú pels alumnes és de 5,46€ IVA inclòs.
  • Els usuaris del menjador escolar que a la vegada son usuaris del servei de transport i els usuaris becats al 100%, no cal que omplin les dades bancaries. (Sí que han d’omplir la resta de dades)

Incidències relatives al servei de menjador:

  • Absències puntuals: Cal trucar al telèfon 620877027 de cuina
  • Altres incidències: Cal trucar al telèfon 973650187, Sra. Rosa Batalla (CCPJ)

Recordar que les absències puntuals han de ser notificades com a molt tard a les 8h del mati del mateix dia, en cas contrari es cobrarà el servei. Els alumnes becats al 100% i usuaris de transport escolar també tenen l’obligació de notificar les absències puntuals amb 24h.

 El full d’inscripció que s’ha de remetre és el següent…