1) Dates previstes i orientacions per les PAU 2020 a 31/03/20 ; 2) Calendari fixat a 01/04/20

2.- Segona notícia de data 01/04/2020. Concreció de dates

Prova d’accés a la universitat (PAU). Convocatòria ordinària:

Dimarts 7, dimecres 8 i dijous 9 de juliol de 2020

A partir d’aquestes noves dates, i en funció de l’evolució de la situació actual, s’establirà un nou calendari de tràmits, el qual es comunicarà oportunament.

1.- Primera notícia de data 31/03/20.

La Secretaria de Polítiques Educatives ens informa del següent:

“La previsió per realitzar les proves d’accés a la universitat (PAU) és, en convocatòria ordinària, entre el 22 de juny i el 10 de juliol, i els resultats es publicaran el 17 de juliol. Les proves en convocatòria extraordinària seran abans del 10 de setembre i els resultats es publicaran el 17
de setembre.

En referència a les PAU, les comissions de matèria corresponents determinaran la manera de flexibilitzar el contingut de les proves a fi d’evitar perjudicar l’alumnat en relació amb les qualificacions d’aquestes proves. El Departament d’Educació vetllarà davant del Consell interuniversitari de Catalunya perquè s’incrementi l’opcionalitat per tal que cap alumne es vegi obligat a respondre una qüestió que no hagi pogut treballar per les circumstàncies en què s’haurà desenvolupat la darrera part del curs.”

I així mateix el CIC ens informa:.

“Mentrestant, des del CIC es vol fer arribar als estudiants i a les seves famílies un missatge de serenor, atès que, en tot moment, es garantirà que els alumnes de la convocatòria 2020 accedeixin a la universitat respectant els principis d’igualtat, mèrit i capacitat que sempre, i també en circumstàncies excepcionals, han de regir l’accés i l’admissió als estudis universitaris.

Us recordem que teniu al vostre abast el portal Canal Universitats on podeu trobar models d’exàmens d’anys anteriors i, en el cas de PAU, l’eina de preparació de la prova Posa’t a prova.

Des del punt de vista acadèmic, cal anar estudiant i treballant per aconseguir uns bons resultats en les proves.”