Comunicat important de l’AMPA: possible dissolució

El passat dimarts dia 19 de novembre hi va haver assemblea de l’AMPA de l’Institut de Tremp de la qual es vol destacar el següent…

“A ľassemblea de ľAmpa han vingut 2 persones a les que agraïm la seva assistència.

La qüestió més important que hem parlat és que el proper més de juny pleguem de la junta 4 de les 6 que en formem part.

Si es vol donar continuïtat a la feina feta cal que un mínim de 4 persones entrin a la junta, com a tard el més ďabril per prendre decisions de futur i traspassar responsabilitats.

De no ser així el més de juny haurem de disoldre ľAMPA de ľInS Tremp

La Junta de ľAMPA”