Oferta educativa

L’oferta educativa del centre està formada pels estudis d’ESO, Batxillerat  (modalitat de ciències i tecnologia i modalitat d’humanitats i ciències socials) i Cicles formatius de formació professional (cicle de grau mitjà de Gestió administrativa i cicle de grau mitjà de Manteniment electromecànic).


ESO

L’educació secundària obligatòria (ESO) és gratuïta. Comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16, tot i que els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18.

Cliqueu aquí per veure més informació (ESO).

 

Batxillerat

El batxillerat es cursa generalment de manera presencial, tot i que també hi ha altres opcions. El batxillerat, o alguna o algunes de les matèries, es poden cursar a distància a l’Institut Obert de Catalunya (IOC). El nostre centre és centre de suport de l’IOC.

Al nostre centre, els alumnes poden cursar:

 • Modalitat de ciències i tecnologia
 • Modalitat d’ humanitats i ciències socials

Cliqueu aquí per veure més informació (batxillerat).

 

Cicles formatius de formació professional

La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

Cliqueu aquí per veure més informació (formació professional).

 

Cicle formatiu de grau mitjà de Gestió administrativa especialitzat en l’àmbit vitivinícola

Aquests estudis postobligatoris capaciten per exercir tasques de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal i tasques de suport a les persones, en empreses públiques o privades.

Continguts, mòduls professionals:

 • Comunicació empresarial i atenció al client (132 hores)
 • Operacions administratives de compravenda (132 hores)
 • Empresa i Administració (165 hores)
 • Tractament informàtic de la informació (231 hores)
 • Tècnica comptable (132 hores)
 • Operacions administratives de recursos humans (99 hores)
 • Tractament de la documentació comptable (99 hores)
 • Operacions administratives de suport (66 hores)
 • Anglès (99 hores)
 • Empresa a l’aula (132 hores)
 • Operacions auxiliars de gestió de tresoreria (132 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Formació en centres de treball (350 hores)
 • Operacions administratives en l’àmbit vitivinícola (99 hores)
 • Productes enoturístics a la Terra Alta (33 hores)

Aquests dos darrers mòduls professionals són oferta singular del nostre centre. Els alumnes adquireixen competències professionals per a participar en la gestió de qualsevol empresa i, específicament, de les del sector vitivinícola.

Més informació…

 

Cicle formatiu de grau mitjà de Manteniment electromecànic

Aquests estudis capaciten per muntar i mantenir maquinària i equips industrials i línies automatitzades de producció d’acord amb els reglaments i les normes establertes, seguint els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

Continguts, mòduls professionals:

 • Tècniques de fabricació (198 hores)
 • Tècniques d’unió i muntatge (132 hores)
 • Electricitat i automatismes elèctrics (231 hores)
 • Automatismes pneumàtics i hidràulics (198 hores)
 • Muntatge i manteniment mecànic (198 hores)
 • Muntatge i manteniment elèctric/electrònic (165 hores)
 • Muntatge i manteniment de línies automatitzades (198 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
 • Anglès tècnic (99 hores)
 • Síntesi (66 hores)
 • Formació en centres de treball (350 hores)

Més informació…

 

FP Dual

Amb l’objectiu de millorar la capacitat de les empreses de disposar de persones qualificades adequadament per a les seves necessitats, a Catalunya s’implanta la Formació Professional Dual.

Al nostre centre, alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de Manteniment electromecànic i del cicle formatiu de grau mitjà de Gestió administrativa ja han començat el procés.