AJUTS EN TERMINI

Beques de Batxillerat:

La sol·licitud s’ha de presentar del 3 d’agost al 30 de setembre de 2021.

Una vegada sol·licitada els alumnes hauran de presentar a la secretaria del centre còpia del resguard de la sol·licitud (la genera l’aplicatiu una vegada enviada la sol·licitud).

Ajuts per alumnat amb necessitat específica de suport educatiu:

Termini per presentar la sol·licitud: del 3 d’agost al 30 de setembre de 2021.

Una vetada sol·licitada les famílies hauran de presentar a la secretaria del centre còpia del resguard de la sol·licitud (la genera l’aplicatiu una vegada enviada la sol·licitud) i tota la documentació que s’escaigui.

Ajuts menjador