Estudis

A més de l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) s’imparteixen el batxillerat en les modalitats de ciències i tecnologia i la d’humanitats i ciències socials.

També disposa d’un cicle formatiu de grau mitjà, que prepara els seus alumnes per a tècnic/a en conducció d’activitats fisicoesportives en el medi ambient)


llibres de text i lectures obligatòries

 • crèdits
 • matèries optatives
 • credit de síntesi
 • treball de recerca
 • viatge d’estudis
 • exemples d’examens
 • itineraris universitaris
 • pràctiques a empreses (FCT)
 • projectes de mobilitat
 • mesures flexibilitzadores: servei d’assessorament, servei de reconeixement acadèmic, formació dual,…
 • cursos específics i de preparació

Cadascun dels cicles o etapes educatives té un espai propi, que es crea mitjançant les categories, sense necessitat de crear una “Pàgina” nova. Les categories es defineixen des del menú de les entrades del blog. Paral·lelament als cicles o etapes educatives també es poden definir més categories i, d’aquesta manera afegir pàgines al nivell de navegació d'”Oferta formativa”.

ESO

 • llibres de text i lectures obligatòries
 • crèdits
 • matèries optatives
 • sol·licitud afiliació SS
 • servei comunitari
 • crèdit de síntesi
 • treball de recerca
 • viatge d’estudis

Batxillerat

 • llibres de text i lectures obligatòries
 • PAU (notes de tall, calendari, ponderacions, exemples exàmens, itineraris universitaris,…)

CFGM

 • pràctiques a empreses (FCT)
 • projectes de mobilitat
 • mesures flexibilitzadores: servei d’assessorament, servei de reconeixement acadèmic, formació dual,…