RECUPERACIONS PENDENTS, CURS ANTERIOR, 18-19

Segons les instruccions d’inici de curs, l’ alumnat d’ESO i de Batxillerat que hagi obtingut una avaluació negativa en alguna  matèria ha de presentar-se a les proves extraordinàries que es realitzaran en el centre entre els mesos de gener i març de 2019.

Les dates de la realització de les proves són les següents: