“La coeducació és una educació que potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe, així com la integració de la perspectiva de gènere en els continguts d’ aprenentatge”.

l’Institut Català de les Dones