Protocol de lloguer de les taquilles. Curs 17-18

Us volem recordar el protocol a seguir per la renovació del lloguer, el lloguer nou  o la devolució  de les taquilles.

RENOVACIÓ
  • Les taquilles han de quedar totalment buides el dia 07 de juliol de 2017.
  • Es mantindrà el mateix cadenat per els propers cursos (fins a finalitzar els estudis o el lloguer). EL CADENAT SE L’EMPORTARÀ L’ALUMNE/A a CASA. S’assignarà una taquilla diferent cada any i es farà el possible per que aquesta estigui al costat de la classe de l’ alumne/a.
NOU LLOGUER
  • L’alumnat que inicia els seus estudis a l’INS aquest curs 2017-18 o que llogui per primera vegada haurà de deixar juntament amb el justificant de pagament el compromís de bon ús, que trobareu al document AMPA IES montmelo carta taquilles 2017-18
ASSIGNACIONS TAQUILLES
  • L’assignació de les taquilles es farà els primers dies del curs 2017-2018. Es posaran cartells a la porta del institut per indicar els dies concrets. El justificant de pagament es pot deixar a consergeria, abans del 12 de setembre de 2017, enviar-lo per correu electrònic a ampainsmontmelo@gmail.com o portar-lo el dia de l’assignació de les taquilles.
PAGAMENT DEL LLOGUER
  • El pagament del lloguer, s’haurà de fer als caixers de “La Caixa” amb el número de 0415578 o bé fer una transferència al compte bancari número 2100 3162 82 2200052528.

SOBRETOT POSEU EL NOM I COGNOMS DE L’ALUMNA/E I EL CURS QUE FARÀ EL 2017-18

Lloguer per primera vegada de la taquilla ………  20€ (10€ lloguer + 10€ dipòsit)

Lloguer per primera vegada segon germà………. 15 € (5€ lloguer+ 10€ dipòsit)

Renovació lloguer de la taquilla …………………….. 10€

Renovació lloguer taquilla segon germà ………….  5€

DEVOLUCIONS
  • L’alumnat que no vulgui renovar el lloguer de la taquilla o que deixi el centre, ha de fer entrega del cadenat a consergeria abans del dia 07 de juliol de 2017 o el mateix dia 7 de juliol al local del AMPA i se’l hi farà entrega dels 10€ de dipòsit.

Per qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres al correu electrònic ampainsmontmelo@gmail.com

LA JUNTA DE L’AMPA