Organigrama

EQUIP DIRECTIU
 • Directora: Núria Prunés
 • Cap d’estudis: José Manuel Hernández
 • Coordinadora pedagògica: Míriam Margalef
 • Secretària: Olga Domínguez
CONSELL ESCOLAR
 • Presidenta: Núria Prunés
 • Secretària: Olga Domínguez
 • Cap d’estudis: José Manuel Hernández
 • Representants alumnat: Naomy Ballestero, Guillem Barahona i Érik Ríos
 • Representants famílies:
 • Representant PAS: Ana Linares
 • Representants professorat: Rosa Bergasa, Álvaro Conejero, Isabel Fernández, Marta Plans i Núria Satorra
 • Representant Ajuntament: Juan Carlos Parejo
CAPS DE DEPARTAMENT
 • Ciències de la naturalesa: Isabel Fernández
 • Ciències socials: Jordi Pérez
 • Expressió: Carlos Perales
 • Llengua castellana: Núria Satorra
 • Llengua catalana: Marta Plans
 • Llengües estrangeres: Rosa Bergasa
 • Matemàtiques: Mercè Pons
 • Tecnologia: Xavier Vilanova
 • Orientació: Sandra Celeiro
TUTORIES ESO
 • 1 A: Beatriz Montero
 • 1 B: Xavier Vilanova
 • 2 A: Helena Recasens
 • 2 B: Mireia Moreno
 • 3 A: Magda Cuscó
 • 3 B: Carlos Perales
 • 3 C: Núria Satorra
 • 4 A: Jaiver Alcalá
 • 4 B: Empar Puerto
 • 4 C: Laura Pache
TUTORIES BATXILLERAT
 • 1 A: Carles Boluda
 • 1 B:  Marta Plans
 • 2 A: Montserrat Escós
 • 2 B: Josep Mora
COORDINACIONS
 • Coordinadora Activitats: Laura Pache
 • Coordinador Treballs de recerca: Ferran Piñeiro
 • Coordinador Escoles Sostenibles: Jordi Pérez
 • Coordinadora LIC:  Marta Plans
 • Coordinador Riscos Laborals: Felicià Iglesias
 • Coordinadora TIC: Mercè Pons
 • Coordinadora mediació: Helena Recasens
PAS
 • Consergeria: M.José Párraga i Anna Linares
 • Secretaria:  Jordi Macarrón
 • Vetllador: Sergi López