Instruccions en cas de nevades

.pdf

INSTRUCCIONS PER AL PERSONAL DOCENT, D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DEL CENTRE

 

A. Si comença a nevar dins de l’horari escolar:

 

A.1. Tothom romandrà en el centre fent classe normal fins que la Direcció no indiqui el contrari.

 

 • Si afecta a l’hora de pati els professors que estiguin fent classe romandran a l’aula amb els alumnes fins que finalitzi l’hora del pati i mantindran l’ordre, evitant que els alumnes surtin.
 • Els professors de guàrdia de pati evitaran que els alumnes surtin del centre.
 • Les famílies s’abstindran de venir a buscar els seus fills i de trucar pels mòbils en hora de classe.

 

A.2.  Si els serveis d’emergència informen que la nevada comporta perill, la Direcció ordenarà l’evacuació del centre:

 

 • Alumnat de Vic: tornaran a peu o en el transport escolar urbà, si funciona.

 

 • Alumnat de fora de Vic romandran al centre fins que sigui l’hora del seu transport regular o que la família els vingui a buscar per tornar a casa.

 

 • Els professors procediran a l’evacuació únicament quan s’hagi produït la dels alumnes i així ho indiqui la Direcció.

 

 • En tot cas, caldrà que romanguin al Centre tots els membres de l’equip directiu, tots els coordinadors i tots els membres del PAS presents, fins que la Direcció no indiqui el contrari.

 

A.3.  En cas extrem, si la nevada és molt abundant o impedeix l’arribada del transport, la Direcció ordenarà el confinament en el Centre, fins que es resolgui la situació o els serveis d’emergència determinin el que calgui.

 

Totes les informacions sobre el nivell d’emergència s’aniran transmetent a través dels professors de guàrdia i/o membres de l’equip directiu i/o coordinadors disponibles en el moment.

 

Si cal informar a les famílies, especialment en les situacions A.2. i A.3., el Centre ho farà a través de la pàgina web del centre i per correu electrònic.

 

B. Si a l’hora d’anar a l’Institut neva o està nevat:

 

 • Com a regla general el personal docent i d’administració i serveis intentarà arribar al centre llevat que no funcionin els transports públics o s’avisi del contrari.

 

 • Si per part de la Direcció cal donar algun avís concret als professors (si es tanca el centre o, en el seu cas, si es torna a obrir, per exemple) es farà telefònicament a través dels Caps de Departament. En el cas del PAS es farà a través de l’Imma Riera.

 

 

 INSTRUCCIONS PER ALS PARES

 

A. Si comença a nevar dins de l’horari escolar, la Direcció, informada pels serveis meteorològics i d’emergència, podrà activar 4 nivells d’emergència:

 

A.1. Tothom romandrà en el centre fent classe normal fins que la Direcció no indiqui el contrari a través dels professors de guàrdia.

 

 • Si afecta a l’hora de pati els alumnes romandran a l’aula.
 • Les famílies s’abstindran de venir a buscar els seus fills i de trucar pels mòbils en hora de classe.

 

A.2.  Si els serveis d’emergència informen que la nevada comporta perill, la Direcció ordenarà l’evacuació del centre:

 

 • Alumnes de Vic: tornaran a peu o amb el transport urbà, si funciona
 • Alumnes de fora de Vic : romandran al centre fins que tinguin sistema de transport segur per tornar a casa o la família els vingui a buscar.

 

A.3.        En cas extrem, si la nevada és molt abundant o impedeix l’arribada del transport, la Direcció ordenarà el confinament en el Centre d’aquells alumnes de fora de Vic o podran acollir-se a casa d’algun familiar o companys sempre i quan hi hagi consentiment telefònic o per correu electrònic al centre dels pares o tutors legals fins que es resolgui la situació o els serveis d’emergència determinin el que calgui.

 

Si cal informar a les famílies, especialment en les situacions A.2. i A.3., el Centre ho farà a través de la pàgina web i del correu electrònic.

 

B. Si a l’hora d’anar a l’Institut neva o està nevat:

 

 • En la mesura del possible, absteniu-vos d’utilitzar els vehicles.
 • No truqueu al centre si no és estrictament necessari, ja que bloquejareu les línies.
 • Estigueu pendents de les informacions de la pagina web del centre i dels correus que s’ aniran enviant.
 • Si la situació comporta que no pugui arribar al centre un terç del professorat o que, en qualsevol cas, no es pugui atendre l’alumnat la direcció pot decidir evacuar i tancar el centre previ avís per la pàgina web i correu electrònic.