Currículum de batxillerat

 

BATXILLERAT 2019-2021 I 2020-2022

 

MATÈRIES COMUNES

  Primer Hores   Segon Hores
 

Matèries

Comunes

     

Català 2 Català 2
Castellà 2 Castellà 2
Anglès 3 Anglès 3
Filosofia i ciutadania 2 Història de la Filosofia 3
Educació Física 2 Història d’Espanya 3
Ciències món contemporani 2 Treball de recerca
Tutoria 1 Tutoria 1
 
 

Matèries

Modalitat

  

Matèria de modalitat  1 4 Matèria de modalitat  1 4
Matèria de modalitat  2 4 Matèria de modalitat  2 4
Matèria de modalitat  3 4 Matèria de modalitat  3 4
Matèria de modalitat  4 4 Matèria de modalitat  4 4
 
  Total 30 Total 30

 

MATÈRIES COMUNES D’OPCIÓ I DE MODALITAT

  Primer   Segon  
  Modalitat
Itinerari 1 Matemàtiques I Matemàtiques II Ciències i Tecnologia
Física I Física II
  Química I Química II
 
Itinerari 2 Matemàtiques I Matemàtiques II Ciències i Tecnologia
Química I Química II
  Biologia I Biologia II
 
Itinerari 3 Matemàtiques I Matemàtiques II Ciències i Tecnologia
Física I Física II
  Biologia I Biologia II
 
Itinerari 4 Matemàtiques I Matemàtiques II Ciències i Tecnologia
Física I Física II
  Tecnologia Industrial I Tecnologia Industrial II
 
Itinerari 5 Matemàtiques CCSS I Matemàtiques CCSS II Humanitats i Ciències Socials
Organització d’Empreses I Organització d’Empreses II
  Economia Geografia
 
Itinerari 6 Matemàtiques CCSS I Matemàtiques CCSS II Humanitats i Ciències Socials
Història contemporània Història de l’Art
  Economia Geografia
 
Itinerari 7 Matemàtiques CCSSI Matemàtiques CCSSII Humanitats i Ciències Socials
Història contemporània  Geografia
  Literatura Universal Literatura Catalana
 
Itinerari 8 Llatí I Llatí II Humanitats i Ciències Socials
   Història contemporània Història de l’Art
  Literatura Universal Literatura Catalana

 

MATÈRIES DE MODALITAT I OPTATIVES

 

Primer Segon
Química I* Química II*
Ciències de la Terra I* Ciències de la Terra II*
Dibuix I* Dibuix II*
Grec I** Grec II**
Mecànica* Hist. de Catalunya**
Francès Electrotècnia*
Psicologia-Sociologia*** Literatura Castellana**
Religió
Estada a l’empresa

*       Matèries amb preferència pels alumnes de la modalitat de ciències i tecnologia.
**     Matèries amb preferència pels alumnes de la modalitat d’humanitats i ciències socials.
***   Matèria amb preferència pels alumnes de la modalitat d’humanitats i ciències socials i dels itineraris 2 i 3.