Dia internacional de la dona

A classe de música estem treballant la cançó de persones iguals durant tota la setmana
Cançó que insereix en la igualtat de gènere i els drets que tenen les dones envers els homes.

EL BARROC

ESTUDIEM EL BARROC

APRENEM LA VIDA DEL COMPOSITOR BACH
Copia l’enllaç i respon les preguntes correctes a la llibreta
http://centros3.pntic.mec.es/cp.antonio.de.ulloa/webactivhotpot/raiz/Hot%20Pot/musica/bach/bach.htm