Proves ESO setembre

CRITERIS AVALUACIÓ EXTRAORDINARIA DE
L’ESO SETEMBRE
2013

DEPARTAMENT DE LLENGUA
CASTELLANA

La prova de setembre estarà basada en
les activitats del dossier d’estiu que han de presentar.

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

La prova de setembre serà un recull problemes
i exercicis de la tipologia plantejada en el dossier d’estiu que han… Llegeix més»

Canvis al Moodle

Canvis al Moodle dels Instituts de Catalunya 

El 15 de juliol de 2013 es faran els canvis d’adreça següents:

http://agora.xtec.cat/ieshugroger/moodle –> http://agora.xtec.cat/ieshugroger/antic (Moodle 1.9)

http://agora.xtec.cat/ieshugroger/moodle2 –> http://agora.xtec.cat/ieshugroger/moodle (Moodle 2.4)

Els alumnes que hagin de fer exercicis de recuperació, hauran de dirigir-se a l’adreça corresponent del Moodle… Llegeix més»