PROVES EXTRAORDINÀRIES SETEMBRE 2012 (ESO) i CRITÈRIS D’AVALUACIÓ

CRITERIS AVALUACIÓ
EXTRAORDINARIA DE L’ESO SETEMBRE 2012

DEPARTAMENT DE LLENGUA
CASTELLANA

La prova de setembre estarà basada en
les activitats del dossier d’estiu que han de presentar.

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

La prova de setembre serà un recull
problemes i exercicis de la tipologia plantejada en el dossier d’estiu que han
de presentar.

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES
SOCIALS

El… Llegeix més»