Espai violeta a la biblioteca de l’institut

Gràcies a l’assignació econòmica de caràcter extraordinari per a l’adquisició de llibres i material didàctic d’igualtat i prevenció de violència de gènere, provinent del “Fondo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género”, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Igualdad”, s’ha inaugurat l’espai violeta a la biblioteca de l’institut. 

Share