AMPA

     L’AMPA, Associació de pares i mares dels alumnes, està formada per totes aquelles famílies de l’INS que desitgen ser-ne socis. L’educació dels nostres fills i filles és un dels objectius fonamentals a l’hora de crear  l’AMPA, sense deixar de banda el fet de donar suport i col·laborar amb l’INS en tot allò que necessiti, com ara promoure la participació en les activitats i organitzar activitats extraescolars.

     L’AMPA de l’INS Castelló d’Empúries és una entitat sense afany de lucre, amb les seves normes de funcionament, unes funcions establertes i uns Estatuts propis regulats per la llei.

Propostes i finalitats

 • Donar suport i assistència als membres de l’associació i en general, als pares i mares d’alumnes, tutors, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència als seus fills i filles i, en general, a tot l’alumnat matriculat al centre.
 • Assistir els pares, mares i alumnes en l’exercici de seu dret d’intervenir en el control i la gestió del centre.
 • Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de  l’entorn.
 • Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural de l’específic com des de la responsabilització en l’educació familiar.
 • Promoure i realitzar  tota mena d’activitats esportives i culturals.

Què ofereix l’AMPA?

 • Participar a les juntes.
 • Promoure la participació de les famílies.
 • Col·laborar en les festes i activitats de l’escola.
 • Comprar material.
 • Organitzar activitats extraescolars.
 • Suport.
 • Proporcionar tota la informació necessària.

Projectes

  • Oferir un descompte en la compra dels llibres de text
  • Possibilitat de compra/venda de llibres usats.
  • Proporcionar activitats per col·laborar en la recollida de diners per al viatge de final d’etapa.
  • Millora de les necessitats logístiques que repercuteixen en els alumnes o bé a l’INS.
  • Receptivitat a altres activitats com a suport als alumnes de l’INS.

Membres de la Junta Directiva:

 • Presidenta: M. Dolors González
 • Secretaria:  Maite del Castillo
 • Tresorera:   Raquel del Castillo
 • Informació: Mari Carmen
 • Vocal 1: Mari Carmen Miranda
 • Vocal 2: Olga Garcia
 • Vocal 3: Carolina del Castillo

Com fer-se soci del l’AMPA?

El pagament de la quota és anual.

Quota de l’AMPA:

 • 30€ per alumne/a
 • 50€ en cas d’haver-hi dos germans al centre.
 • 70€ en cas de més de tres germans.

Com es pot pagar la quota:

  • Al formalitzar la matrícula en el centre.
  • En el moment de la recollida i pagament dels llibres de text.
  • Al número de compte que té associat l’AMPA a l’entitat de La Caixa: ES55 2100/8185/57/2300044782.   Imprescindible: NOM DE L’ALUMNE/A I CURS

Per qualsevol dubte ens podeu escriure al correu: ampainscastello@gmail.com