Visita a la Farinera de Castelló d’Empúries

Els alumnes de 2n d’ESO van fer una visita guiada a la Farinera de Castelló d’Empúries.

La visita comença amb una animació audiovisual on introdueixen els alumnes en el procés de fabricació de la farina de manera industrial. Tot seguit, van accionar manualment un molí rotatori i un molí hidràulic, fent un repàs històric a la mòlta. Després, els alumnes van descobrir que la fàbrica es mou gràcies a la força de l’aigua mitjançant un altre maqueta accionable, la de la Turbina Francis. Ja en el segon pis, van observar l’estructura d’un gra de blat i van observar els productes resultants; farina, segó, segones. I finalment, mitjançant un documental, van veure les condicions de treball dels operaris de la fàbrica.