Pla Català d’Esport a l’Escola

Els Departaments d’Educació i de Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya, aquest últim mitjançant la Secretaria General de l’Esport, van acordar a finals del 2004 impulsar el Pla Català d’Esport a l’Escola, adreçat principalment a incrementar la participació dels infants i joves en activitats físiques i esportives en horari no lectiu en el propi centre educatiu i, alhora, emprar aquestes pràctiques per a la difusió i educació en valors i per a l’adquisició d’hàbits saludables.

El Pla pretén posar a l’abast de tots els alumnes de primària i secundària la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves. Més concretament, podem destacar els objectius següents:

 • Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l’alumnat dels centres educatius de primària i de secundària, amb una incidència especial en el col·lectiu de noies.
 • Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat.
 • Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar, facilitant l’accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts.
 • Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d’altres.
 • Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.
 • Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la gestió de les associacions esportives escolars de nova creació.

Al nostre centre, de dilluns a divendres; a les 11:30 es realitzen diferents competicions esportives, ja siguin de futbol com de bàsquet:

 • Futbol
  Els partits es juguen a l’hora del pati els dilluns, dimecres i divendres a la pista poliesportiva de l’institut. Tenen una durada de 20 minuts. Es disputa un torneig entre tots els equips participants. Els equips, com a mínim, seran formats per 5 components (4 jugadors al terreny de joc i el porter).
 • Bàsquet
  Els partits tenen una durada de 20 minuts i es juguen a l’hora del pati els dimarts i dijous a la pista de l’institut. També es duu a terme un torneig entre tots els equips participants, integrats per mínim tres jugadors.

Un bon nombre d’alumnes del nostre institut, des de l’estiu del 2006 fins aquest passat estiu han participat al curs de formació per a dinamitzadors/es que es duu a terme al Complex Educatiu de Tarragona. Els alumnes que participaren al 2006 foren Hèctor Benaiges, Ariadna Madrid, Marta Ràfols, Marta Borràs i Oriol Bonachi; al 2007 van fer el mateixJoana Duran, Mireia Fortuna, Franc Llaó, Mayte Segura i Sarai Argentó; el passat any van ser Agnès Balfegó i Gloria Comes; i enguany, 2009, foren Gerard Cañagueral, Jose Domingo Mármol i Sergi Gilabert. Els assistents estaven dividits amb grups per poder tenir un ordre a l’hora de fer les classes: teòriques pel matí i practiques per la tarda però sempre relacionades amb el món de l’esport.