TRANSPORT ESCOLAR CURS 2020/2021

Des del Consell Comarcal informen com s’ha de tramitar la sol·licitud per fer ús del transport escolar el curs 2020/2021 (NOMÉS ALUMNES PROCEDENTS DE L’ALDEA, L’AMPOLLA i els LLIGALLOS):

Ateses les circumstàncies actuals per la COVID19 i com a prevenció, es promou la presentació telemàtica i per això és necessari disposar de certificat digital o donar-se d’alta a idCAT mòbil (https://idcatmobil.seu.cat/).

Tramitació telemàtica: fins el 31 de juliol de 2020

Es podrà descarregar la sol·licitud a la pàgina web del Consell Comarcal clicant a l’enllaç Sol·licitud Transport Consell Comarcal i presentar-la a la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre, un cop emplenada i signada degudament.

Per accedir-hi i fer el tràmit online, cal anar a l’adreça www.seu-e.cat/web/ccbaixebre, a l’apartat Instància genèrica. Una vegada s’hi ha accedit, caldrà identificar-se electrònicament (amb certificat digital i donant-se d’alta a idCAT mòbil), s’ha d’omplir la instància genèrica i adjuntar la sol·licitud per fer ús del servei de transport escolar escanejada.

Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme la tramitació telemàtica, podran presentar la sol·licitud presencialment del 7 al 10 de setembre a l’Oficina del Registre General del Consell Comarcal del Baix Ebre (Carrer Barcelona, 152 – 43500 Tortosa).

Tanmateix, es pot presentar la sol·licitud en qualsevol dels llocs a què fa referència l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Proceiment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per conèixer l’IDALU o Número Identificador de l’alumne, podeu clicar aquest enllaç.