ELS ALUMNES DE 3R D’ESO COMENCEN A TREBALLAR EN EL PROJECTE ERASMUS

Els alumnes de 3r d’ESO durant els dos cursos que els queden de l’etapa de l’ESO participaran en el projecte Erasmus+ Integrated Learning Challenges. Durant el curs anterior van ser els alumnes de 1r de BAT qui van iniciar el projecte, però degut a les circumstàncies de la pandèmia i davant la impossibilitat de viatjar en aquests moments, l’equip docent va creure convenient implicar alumnes d’un altre curs per a poder realitzar el projecte amb més garanties.

Durant aquestes setmanes els alumnes de 3r d’ESO s’han presentat als altres companys   i han estat fent presentacions orals sobre els països i escoles implicats en el projecte: Bulgària, Grècia, Romania, Alemanya i Eslovàquia.