Matèries dels batxillerats

Matèries dels batxillerats


Les següents taules mostren les matèries que enguany s’imparteixen a cada un dels itineraris de batxillerat. La selecció de matèries variarà cada any en funció de la demanda.

1r de batxillerat de ciències i tecnologia Hores
Llengua catalana i literatura 2
Llengua castellana i literatura 2
Llengua estrangera (anglès o francès) 3
Educació física 2
Filosofia i ciutadania 2
Ciències per al món contemporani 2
Tutoria 1
Matemàtiques 4
Física / Psicologia 4
Biologia / Tecnologia industrial 4
Química / Dibuix tècnic 4
1r de batxillerat d’humanitats i ciències socials Hores
Llengua catalana i literatura 2
Llengua castellana i literatura 2
Llengua estrangera (anglès o francès) 3
Educació física 2
Filosofia i ciutadania 2
Ciències per al món contemporani 2
Tutoria 1
Psicologia 4
Història del món contemporani 4
Matemàtiques aplicades a les ciències socials o Literatura catalana 4
Llatí o Economia de l’empresa 4
2n de batxillerat de ciències i tecnologia Hores
Llengua catalana i literatura 2
Llengua castellana i literatura 2
Llengua estrangera (anglès o francès) 3
Educació física 2
Filosofia i ciutadania 2
Ciències per al món contemporani 2
Tutoria 1
Matemàtiques 4
Física, Geografia o Ciències de la terra i medi ambient 4
Biologia o Tecnologia industrial 4
Química o Dibuix tècnic 4
2n de batxillerat d’humanitats i ciències socials Hores
Llengua catalana i literatura 2
Llengua castellana i literatura 2
Llengua estrangera (anglès o francès) 3
Educació física 2
Filosofia i ciutadania 2
Ciències per al món contemporani 2
Tutoria 1
Geografia o Ciències de la terra i medi ambient 4
Història de l’art 4
Matemàtiques aplicades a les ciències socials o Literatura
catalana
4
Llatí o Economia de l’empresa 4