Les orenetes cuablanca no s’han confinat

L’any 2008 vam iniciar la participació al projecte “Orenetes” de l’Institut Català d’Ornitologia. Aquesta primavera tenim 32 nius a l’institut encara que només estan ocupats 12 per l’oreneta i 4 per pardals.Aquests veïns i veïnes necessitaran prop de mig milió d’insectes per passar l’estiu i tornar al lloc d’origen. Un bon insecticida no?.