Estada a l’empresa

Què és l’estada a l’empresa?

L’estada a l’empresa és una matèria optativa que té com a objectiu fer conèixer a l’alumnat la realitat del món laboral. Consisteix bàsicament en un període de permanència i activitat de l’alumnat en una empresa, entesa com a unitat de producció, distribució o de serveis.

La matèria ofereix a l’alumnat la possibilitat de conèixer l’estructura organitzativa d’una empresa i la gestió dels seus recursos humans, materials i energètics; les condicions legals que afecten les relacions laborals; i la identificació de les capacitats pròpies referides al món laboral per tal d’establir el seu itinerari formatiu i professional d’acord amb els seus interessos.

Així mateix, l’estada permet posar en pràctica un seguit de procediments, habilitats i actituds generals que són indispensables per a la bona adaptació de l’alumnat al món laboral futur (assistència, puntualitat, curiositat, creativitat, afany de superació, capacitat de treball individual i en grup, etc.)..

L’estada a l’empresa al nostre institut

El crèdit d’estada a l’empresa té dues parts ben diferenciades:

Sessions teòriques ( 35 hores): es realitzen al centre educatiu.

Estada a l’empresa (105 hores): es realitzen al centre de treball.