Educació suspèn tots els procediments i tràmits administratius que són de la seva competència

A l’ajornament de tots els tràmits relacionats amb la preinscripció i matrícula de l’alumnat dels diferents ensenyaments, en totes les etapes, que ja va anunciar el Departament, s’hi suma la suspensió dels procediments i tràmits que afecten a les següents qüestions:

– Sol·licitud de títols i certificats
– Proves d’accés als diversos ensenyaments
– Proves lliures per a l’obtenció de títols i certificats
– Proves d’avaluació de competències de sisè de primària
– Homologació i convalidació de títols i estudis estrangers no universitaris
– Concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.
– Concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació
– Incorporació a la borsa de treball de personal docent
– Provisió i selecció del personal docent
– Concurs de mèrits de selecció de les direccions de centres públics
– Concurs de selecció de directors de centres públics.
– Provisió i selecció del personal d’administració i serveis del Departament
– Implantació i supressió d’ensenyaments en centres educatius
– Expedients relatius a l’autorització o modificació d’obertura de centres educatius
– Concessió i extinció de concerts educatius
– Convocatòries de selecció de centres educatius per participar en tot tipus de programes
– Accés a la informació pública
– Accés a la informació estadística

El Departament continuarà treballant en tots aquests assumptes per poder reprendre’ls amb la màxima normalitat un cop es derogui l’estat d’alarma i es resolgui la situació actual.

19 de març de 2020