Informació calendari final de curs 2018-19 – Alumnat d’ESO

Segons les modificacions introduïdes pel Departament d’Educació al calendari escolar d’ESO a mitjans d’aquest curs 2018-19, les proves extraordinàries de recuperació previstes inicialment pel mes de setembre s’han avançat al mes de juny però s’ha mantingut el divendres 21 de juny com a últim dia lectiu.

Aquesta circumstància ha implicat fer una nova organització del calendari de final de curs, que es detalla a continuació:

Divendres 14 de juny Lliurament d’un informe intern on es comunicarà si l’alumne/a ho aprova tot o li resten matèries pendents a recuperar.
A aquest mateix document s’hi adjuntarà el calendari de les proves extraordinàries dels dies 20 i 21 de juny.
Dies 17, 18 i 19 de juny
  • Classes de reforç i/o d’ampliació de les matèries.
  • L’assistència és obligatòria per a tot l’alumnat d’ESO.
  • Horari lectiu habitual (de 8.00 a 14.40h)
  • Finalització de les classes d’ESO el dimecres 19 de juny.
Dies 20 i 21 de juny
  • PROVES EXTRAORDINÀRIES de recuperació i proves ordinàries de millora de nota.
  • Es mantindrà el transport escolar en l’horari habitual.
Dijous 27 de juny 12.00-13h: Lliurament dels butlletins de notes oficials:

  • Butlletí de notes de l’Avaluació Final Ordinària (per a tot l’alumnat)
  • Butlletí de notes de l’Avaluació Final Extraordinària (només per l’alumnat que hagi fet proves de recuperació).

L’hora de les parades habituals del transport escolar s’adaptarà a aquest horari, amb l’arribada a l’institut a les 12 h i sortida a les 13 h.

Divendres 28 de juny Reclamacions de notes (matí)