Comunicat a les famílies en l’inici de les vacances de setmana santa

Benvolgudes famílies,

Passades les tres primeres setmanes de confinament i abans de la setmana santa, us volem agrair el vostre suport i comprensió davant la difícil situació que estem travessant. Aquest nou escenari ens ha obligat a tots plegats a adaptar-nos a un canvi en la nostra manera de viure i relacionar-nos. Ha suposat un trasbals en les nostres vides personals, familiars, a la nostra economia i les nostres feines.
El període de confinament previst inicialment s’ha acabat allargant. Això fa que el retorn a la normalitat sigui a hores d’ara encara incert. En les circumstàncies actuals, l’objectiu de tots els docents que formem la plantilla de professorat de l’institut, juntament amb el personal d’administració i serveis, és ajudar i acompanyar els nostres alumnes a finalitzar el curs de la millor manera possible. Si més no, una bona part del tercer trimestre s’haurà de desenvolupar de manera virtual, utilitzant les eines i recursos digitals que, de mica en mica, hem anat implementant durant aquestes setmanes.

A continuació, us resumim quines seran algunes de les línies d’actuació que desenvoluparem.

  • No posar feina als alumnes que hagin de realitzar obligatòriament durant la setmana santa. Necessiten aquests dies per desconnectar i descansar.
  • A partir del dia 14 d’abril, generalitzar la docència de manera virtual i amb avaluació qualificadora de les activitats.
  • Planificar les tasques de l’alumnat amb periodicitat setmanal i perllongar si ‘escau, els terminis de lliurament de la feina, en funció de la seva situació personal.
  • Planificar la distribució de trobades virtuals amb l’alumnat de cada matèria amb una periodicitat setmanal (o més àmplia, en funció de les necessitats), evitant una càrrega excessiva de sessions per als alumnes.
  • Mantenir una comunicació fluïda amb els alumnes utilitzant els recursos tecnològics que es considerin més adients (correu electrònic, trobades virtuals, trucades telefòniques, serveis de missatgeria).
  • Tenir en consideració de cara a l’avaluació de l’alumnat, aquelles situacions personals i de l’entorn sociofamiliar en el context actual, així com els problemes derivats de la falta de connectivitat i accés a tecnologies digitals.
  • Seguiment de la tasca d’orientació acadèmica i professional dels alumnes. Des del departament d’orientació de l’Institut s’està treballant en l’aplicació d’eines digitals que permetin l’assessorament i acompanyament d’alumnes i famílies sobre aquest tema.
  • La comunicació directa amb les famílies es continuarà vehiculant a través dels tutors/es.
  • La publicació de comunicats d’interès general per a tota la comunitat educativa es continuarà realitzant via pàgina web i xarxes socials.

Moltes gràcies i bones vacances.